Visitor 20421

Syarat Perkhidmatan

Panduan Anda untuk Pengalaman Lancar

1- PERKHIDMATAN KAMI:(*)
JOOMM UMRAH DIY merupakan platform dalam talian yang diwujudkan khas untuk membantu rakyat Malaysia,
Pelancong Singapura, Brunei dan Indonesia dengan segala keperluan mereka
praform Umrah.


Ini termasuk perkhidmatan seperti tempahan hotel, mencari Mutawwif(ah), perkongsian
bilik, mewujudkan kumpulan perjalanan kecil, pemindahan, dan perkhidmatan lain yang berkaitan.

2- DEFINISI:(*)
(a). Beberapa perkataan yang anda akan lihat mempunyai makna yang sangat spesifik, jadi sila semak
keluar makna perkataan-perkataan ini pada permulaan Terma-terma ini.
(b). Dengan mengatakan “Kami”, “kami” kami merujuk kepada JOOMM UMRAH DIY secara maya
anak syarikat Motorhome Holiday & Travels Malaysia Sdn. Bhd. yang berpangkalan di Kuala Lumpur “Malaysia”.
(c). Apabila merujuk kepada Syarikat, istilah “kami” atau “JOOMM UMRAH
DIY” digunakan, manakala “anda” merujuk kepada pelanggan dan pelawat ke Laman web ini.

3- SEBELUM MENGGUNAKAN LAMAN WEB JOOMM UMRAH DIY:(*)
(a). Semua pengguna harus mengetahui perkara berikut semasa menggunakan laman web kami:
Kecuali dinyatakan sebaliknya di sini, anda perlu berumur sehingga 18 tahun untuk menggunakan kami
Platform.
(b). Semua pengguna mesti mempunyai keupayaan undang-undang untuk melalui komitmen undang-undang sebagai
Mengakses laman web akan memerlukan keupayaan untuk membuat perjanjian dan membuat
transaksi dalam talian. Oleh itu, dengan membuat Tempahan anda, anda bersetuju untuk membayar
kos penuh Pengalaman Pelancongan, termasuk sebarang caj dan cukai yang mungkin
Memohon.
(c). Anda bersetuju bahawa apa-apa transaksi atau prosedur yang anda berjaya lakukan
laman web akan menunjukkan jumlah penerimaan anda untuk komited kepada perjanjian ini yang
bermaksud membayar apa-apa transaksi yang diperlukan.
(d). Setiap kali anda melengkapkan Tempahan anda, anda menerima Terma ini dan mana-mana
Terma lain yang anda berikan semasa proses tempahan.

4- APABILA ANDA MENEMPAH DENGAN KAMI, ANDA BERSETUJU UNTUK: (*)
(a). Anda bersetuju bahawa anda akan mematuhi peraturan Kami dan mematuhi semua yang berkenaan
undang-undang dalam kontrak ini.
(b). Anda bersetuju untuk menggunakan Pengalaman Pelancongan dan/atau Platform untuk tujuan mereka
tujuan sahaja.
(c). Mana-mana orang yang membuat Tempahan akan bertanggungjawab terhadap tindakan dan
tingkah laku (berhubung dengan Pengalaman Pelancongan) semua orang dalam kumpulan.
(d). Anda juga akan bertanggungjawab untuk mendapatkan kebenaran mereka sebelum memberikan
kami dengan data peribadi mereka
(e). Anda menganggap tidak menyebabkan sebarang ancaman, atau kerosakan, dan tidak berkelakuan
tidak sesuai dengan kakitangan Penyedia Perkhidmatan (atau orang lain, yang berkaitan).

5- AKSES KE LAMAN WEB KAMI: (*)
Akses ke laman web JOOMM UMRAH DIY mengikut terma kami dan
Syarat.
(a). Gunakan laman web untuk membuat tempahan hotel atau perkhidmatan lain untuk diri sendiri atau
orang lain selaras dengan kebenaran yang betul
(b) Data pengguna mestilah betul dan jelas untuk membeli sebarang perkhidmatan di JOOMM
Laman web UMRAH DIY.
(c). Ia jatuh pada tanggungjawab anda untuk mendidik orang yang anda buat
tempahan mengenai terma dan syarat kami,
(d). Maklumat yang diberikannya akan dikemas kini dan dipinda di laman web.
(e). Setiap pengguna laman web JOOMM UMRAH DIY bertanggungjawab sepenuhnya untuk melindungi
maklumat peribadi mereka dan menguruskannya.
(f). Kami berhak untuk sentiasa menyekat mana-mana orang daripada menggunakan laman web atau
mendapat manfaat daripadanya untuk apa-apa sebab dan pada bila-bila masa .dan itu tidak terhad kepada pelanggaran
kepada perjanjian ini.
(g). Dengan Menggunakan laman web ini tidak membentuk apa-apa jenis perkongsian atau pekerjaan dengan kami
atau pembekal perkhidmatan kami.

7- HAD PERJANJIAN INI:(*)
Jika apa-apa dalam Terma ini menjadi tidak sah atau, tidak boleh dikuatkuasakan:
(a). Ia masih akan dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang
(b). Anda masih akan terikat dengan segala-galanya dalam Terma ini.
(c). Sekiranya terdapat percanggahan antara istilah umum dan khusus, maka spesifiknya
Terma akan dikenakan.
(d). Versi Bahasa Inggeris Terma ini adalah yang asal.
(e). Jika terdapat sebarang pertikaian tentang Terma, atau sebarang percanggahan antara Terma dalam
Bahasa Inggeris dan dalam bahasa lain, Terma seperti yang terdapat dalam bahasa Inggeris akan digunakan pada
keseluruhan terma dan kontrak. (Jika anda ingin menukar bahasa, pergi ke bahagian atas
laman ini.)
(f). Apabila anda menempah penginapan, JOOMM UMRAH DIY menyediakan dan
bertanggungjawab untuk Platform sahaja – tetapi bukan kualiti penginapan itu sendiri.

8- DATA & KETEPATAN:(*)
(a). Kami sangat cuba untuk mengambil penjagaan yang munasabah dalam menyediakan Platform kami, tetapi kami tidak boleh
menjamin bahawa segala-galanya di atasnya adalah tepat (Seperti yang anda tahu kami mendapat maklumat dari
Pembekal Perkhidmatan).
(b). Tambahan pula, JOOMM UMRAH DIY tidak bertanggungjawab terhadap mana-mana
Maklumat tidak tepat yang dipaparkan di laman web kami atau mana-mana platform lain.
(c). Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak boleh dipertanggungjawabkan atas sebarang kesilapan, apa-apa
gangguan, atau apa-apa maklumat yang hilang – walaupun kita akan melakukan semua yang kita
boleh membetulkan / membetulkannya sebaik sahaja ia datang kepada pengetahuan kita.
(d). Sila ambil perhatian bahawa Platform kami bukan cadangan atau sokongan mana-mana
Pembekal Perkhidmatan atau produk, perkhidmatan, kemudahan, dll.

9- HAD &RESPONSIBILEIS :(*)
(a). Dalam apa jua cara sekalipun, kami bukan pihak kepada terma antara anda dan Penyedia Perkhidmatan.
Pemberi Perkhidmatan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap syarat-syarat penginapan dan
Kualiti.
(b). Untuk membuat Tempahan, anda mungkin perlu mencipta Akaun. Sila pastikan semua
Maklumat anda (termasuk butiran pembayaran dan hubungan) adalah betul dan terkini.
(c). Jika anda mungkin mendapati anda tidak dapat mengakses Tempahan anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk
apa-apa sahaja yang berlaku dengan Akaun anda, jadi jangan biarkan orang lain menggunakannya dan
Sila rahsiakan nama pengguna dan kata laluan anda.
(d). JOOMM UMRAH DIY dan rakan-rakan mereka komited untuk mendapatkan dan
melindungi transaksi pengguna di laman web dengan sebaik mungkin.
(e). Walau bagaimanapun, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap kehilangan kad dan penggunaannya selepas itu dan
tidak akan membuat apa-apa kerugian wang untuk mana-mana perkhidmatan yang telah dibayar melalui kad itu atau jika
ia digunakan secara haram.

10- AKTIVITI TERLARANG:(*)
Semua kandungan yang dipaparkan di laman web bersama-sama dengan infrastruktur dianggap sebagai hak milik kepada JOOMM UMRAH DIY, rakan kongsi / pembekal dan penyedia perkhidmatan.
Selain itu

(a). Pengguna tidak boleh mengedit, mempamerkan, mengedar, berkongsi bahan daripada
Laman web JOOMM UMRAH DIY.
(b). ANDA tidak boleh menjual atau menjual semula apa-apa maklumat yang dipaparkan pada
Laman web.
Pengguna mesti bersetuju dengan perkara berikut:
(c). Laman web JOOMM UMRAH DIY tidak boleh menggunakan kandungannya untuk sebarang iklan
atau perkhidmatan berkaitan perniagaan yang mungkin melanggar perjanjian ini.
(d). Laman web ini tidak boleh digunakan untuk tujuan yang menyalahi undang-undang.
(e). Laman web tidak boleh digunakan untuk membuat Tempahan palsu
(f). Pengguna bersetuju untuk mengelakkan amalan penipuan atau kaedah yang menyalahi undang-undang semasa membuat
transaksi kad kredit. Oleh itu, JOOMM UMRAH DIY tidak bertanggungjawab atau
akauntabiliti untuk penipuan atau tuntutan kecurian mengenai kad tersebut.
(g). Jangan melanggar batasan mana-mana tajuk elektronik peribadi yang dipaparkan pada
laman web atau melanggar sebarang sekatan untuk menghalang akses ke laman web kami.
(h). Dilarang membuat pautan mendalam ke mana-mana bahagian laman web UMRAH DIY (seperti
ruang kosong semasa membeli perkhidmatan) tanpa mendapat kelulusan bertulis
(i). Adalah dinasihatkan untuk tidak terlibat dalam apa-apa tindakan yang boleh menyebabkan beban laman web berlebihan atau
tidak mengikut sifatnya.
(j). Pengguna perlu membaca terma dan syarat dengan teliti. Mereka benar-benar
bertanggungjawab terhadap sebarang akibat yang berkaitan dengan data yang telah mereka masukkan.

11- DASAR PENYEDIA PERKHIDMATAN:(*)
(a). Membeli Perkhidmatan Dari Laman Web JOOM UMRAH DIY Dianggap Sebagai Langsung
Komitmen Antara Pengguna dan Penyedia Perkhidmatan.
(b). Pengguna Boleh Mendapat Manfaat daripada Terma dan Syarat Yang Telah Ditetapkan
oleh Pembekal Perkhidmatan.
(c). Anda bersetuju bahawa anda Telah Membaca Terma Perjanjian dan Menerimanya
Jika anda menggunakan mana-mana perkhidmatan yang kami sediakan.
(d). Terma dan Syarat Ditetapkan oleh JOOM UMRAH DIY Dan Perkhidmatan Kami
Pembekal.
(e). Melanggar mana-mana alat yang disebutkan akan mengakibatkan pembatalan
Perkhidmatan dan pembelian yang telah dibayar tanpa sebarang tanggungjawab untuk
Tempahan atau Kos Terhadap JOOM UMRAH DIY.
(f). JOOMM UMRAH DIY Bukan Ejen Bagi Mana-mana Penyedia Perkhidmatan, Dan Bukan
Bertanggungjawab terhadap sebarang masalah atau tindakan yang dibuat oleh mana-mana Penyedia Perkhidmatan yang disenaraikan
di Laman Web.

12- PELARASAN & BAYARAN BALIK:(*)
Pengguna perlu membaca Terma dan Syarat Penyedia Perkhidmatan.
Perkhidmatan dipaparkan di laman web tertakluk kepada syarat penyedia perkhidmatan.
(a). Jika Pengguna Ingin Membatalkan atau Mempunyai Bayaran Balik, Mereka akan terikat dengan pembatalan hotel
polisi pada masa mereka gila tempahan.
(b). Pengguna boleh membatalkan atau mengubah suai perkhidmatan yang dibayar terlebih dahulu tetapi
Perlu membayar yuran pembatalan.
(c). Tempahan Dan Tempahan Tidak Boleh Diubah Semasa Musim Puncak.
(d). Jika Pengguna Tidak Membatalkan Mengikut Polisi Hotel, Mereka Perlu Membayar
Cukai dan Perkhidmatan.
(e). Jika Pengguna Tidak Muncul Pada Hari Pertama, Kemudian Dia Perlu Mendaftar Masuk Di
Hotel sepanjang malam untuk mengelakkan tempahan mereka dibatalkan.
(f). 30 hari selepas tarikh pembayaran, syarikat tidak mempunyai liabiliti untuk itu.
(g). Sesetengah perkhidmatan tidak boleh dibayar balik atau diubah.
(h). Pengguna Bersetuju dengan Terma dan Syarat di Laman Web. Pengguna Sanggup
Bayar sebahagian Bayaran Balik untuk Ditolak sebagai Perbelanjaan.
(i). Syarikat mempunyai hak untuk mengenakan yuran pembatalan ke atas tempahan hotel.
(j). Jika terdapat masalah untuk mengesahkan tempahan, JOOMM UMRAH DIY sama ada
bayar balik jumlah penuh atau berikan perkhidmatan yang sama dengan penyedia lain yang mempunyai
kualiti, harga, dan kelas yang sama. Walau bagaimanapun, jika pelanggan membatalkan untuk apa-apa sebab, JOOMM
UMRAH DIY tidak bertanggungjawab.
(k). Bayaran balik, dalam kes yang disebutkan di atas, tertakluk kepada dasar, perkhidmatan
penyedia, dan JOOM UMRAH DIY

13- DASAR BATALKAN:(*)
(a). Kami telah menyertakan setiap dasar pembatalan Penyedia Perkhidmatan dan yang lain
polisi (mengenai keperluan umur, deposit kerosakan, Makanan, Jenis kad
diterima, dsb.) di Platform kami, atau di halaman maklumat Penyedia Perkhidmatan,
semasa proses tempahan, dalam cetakan halus, dan/atau dalam e-mel pengesahan (jika
berkenaan).
(b). Sekiranya anda membatalkan Tempahan atau tidak muncul, sebarang yuran pembatalan/noshow dan sebarang bayaran balik akan bergantung pada Penyedia Perkhidmatan (Hotel)
dasar pembatalan/ketidakmunculan sahaja.
(c). Tempahan selalunya tidak boleh diubah suai atau dibatalkan Walau bagaimanapun, jika ia menawarkan
pembatalan percuma, anda akan dapat membatalkannya secara percuma, selagi anda melakukannya
Masa. ( Lihat Dasar pembatalan Penyedia perkhidmatan).
(d). Perlu diingat bahawa sesetengah Tempahan tidak boleh dibatalkan secara percuma, tetapi yang lain boleh
hanya dibatalkan secara percuma jika sebelum tarikh akhir.
(e). Sekiranya anda menempah hotel dengan membayar terlebih dahulu (termasuk semua harga
komponen dan/atau yuran lain jika berkenaan), Pembekal Perkhidmatan berhak
untuk membatalkan Tempahan tanpa notis jika mereka tidak dapat mengambil baki pada
tarikh yang ditetapkan.
(f). Jika kami berbuat demikian, sebarang pembayaran yang tidak boleh dikembalikan yang telah anda buat hanya akan dibayar balik
mengikut budi bicara Pemberi perkhidmatan.
(g). Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan pembayaran berjalan tepat pada masanya, dan
Pastikan butiran bank, kad debit atau kad kredit anda semuanya betul, dan
bahawa terdapat wang yang mencukupi dalam akaun anda).
(h). Sekiranya anda tahu anda tidak akan tiba tepat pada masanya, sila buat
pasti anda menghubungi Penyedia Perkhidmatan (Hotel) anda dan memberitahu mereka bila anda menjangka
jangkauan, jadi mereka tidak perlu membatalkan Tempahan anda.
(i) Jadi, jika anda terlambat, kami tidak bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk akibat berikut
(cth., pembatalan Tempahan anda, atau sebarang bayaran yang Pembekal Perkhidmatan (Hotel)
boleh mengenakan bayaran).

14- PENAFIAN:(*)
(a). Maklumat yang dipaparkan di laman web mungkin mengandungi butiran yang salah dan adalah
tertakluk kepada perubahan, termasuk kos dan ketersediaan produk dan perkhidmatan.
(b). Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas sebarang akibat yang terhasil daripada
ketidaktepatan ini.
Walau bagaimanapun, syarikat mempunyai keupayaan untuk membetulkan kesilapan ini, dan pengguna boleh diberikan
pilihan untuk mengekalkan atau membatalkan tempahan mereka dengan sewajarnya.
(c). Syarikat ini tidak mempunyai hubungan dengan penyedia perkhidmatan pengangkutan
atau hotel, dan oleh itu, tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang isu yang timbul daripada ini
perkhidmatan, seperti bayaran balik, pembatalan, atau pampasan.
(d). Syarikat juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang perkara kewangan, seperti
pembatalan, perbelanjaan.
(e). Syarikat atau mana-mana pekerja, rakan kongsi, atau penyedia perkhidmatannya tidak
Bertanggungjawab ke atas sebarang isu tidak langsung atau langsung, tidak sengaja atau disengajakan yang disebabkan oleh Laman Web
atau sebarang produk atau perkhidmatan yang dipaparkan.
(f). Ini termasuk kerugian kewangan, ganti rugi, atau kesilapan, walaupun kemungkinan itu
Kejadian diketahui.
(g). Sekiranya syarikat atau penyedia perkhidmatannya bertanggungjawab,
ia akan terhad untuk mengembalikan pembayaran prabayar.
(h). Terma dan syarat yang dinyatakan dalam perjanjian akan terus berkuat kuasa sebaik sahaja
isu diselesaikan.
(i). Harga perkhidmatan dan produk yang dipaparkan di laman web hanya disediakan sebagai
petunjuk umum dan tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa.
(j). JOOMM UMRAH DIY tidak boleh dipertanggungjawabkan atas harga ini dan tidak
menjamin ketersediaan sebarang produk atau perkhidmatan.

15- PENYEDIAAN PERJALANAN & SRESPONSIBILITY:(*)
(a). Sila sahkan tempoh penginapan anda di Kerajaan Arab Saudi sebelum ini
membuat tempahan anda, kerana penginapan maksimum adalah 90 hari untuk pelawat dan boleh
kurang daripada itu dalam beberapa kes (*sila semak).
(b). Di samping itu, anda mungkin dikehendaki mendapatkan visa masuk untuk transit atau
destinasi pelancongan, jadi penting untuk melengkapkan proses ini dan mempunyai semua
dokumen yang berkaitan mengikut urutan.
(c). Kegagalan meninggalkan negara dalam tempoh yang ditetapkan boleh mengakibatkan serius
Masalah yang boleh menjejaskan perjalanan anda dan juga boleh mengakibatkan penahanan. Dalam hal sedemikian
kes, Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kerosakan, kos atau perbelanjaan
Ditanggung.
(d). Anda harus sedar bahawa semasa perjalanan melalui JOOMM UMRAH DIY dan
Penyedia perkhidmatannya, ia tidak menjamin perjalanan tanpa masalah.
(e). Oleh itu, kami tidak boleh menerima tanggungjawab untuk sebarang risiko atau kerosakan yang mungkin
timbul daripada perjalanan melalui perkhidmatan kami.
Oleh itu, kami menasihati pengguna kami untuk membiasakan diri dengan sebarang perjalanan
larangan sebelum memulakan sebarang perjalanan.

16- DASAR PRIVASI:(*)
(a). Dasar privasi dan perkhidmatan JOOMM UMRAH DIY menyatakan bahawa mereka dan mereka
Pemberi Perkhidmatan tidak akan mendedahkan maklumat mengenai kesesuaian
kandungan laman web.
(b). Di samping itu, perkhidmatan yang disediakan di Laman DIY UMRAH OOMM TIDAK
semestinya menunjukkan sokongan oleh Syarikat atau penyedia perkhidmatannya.
(c). Dengan menerima Perjanjian ini, Pengguna bersetuju untuk melindungi dan menyokong
JOOMM UMRAH DIY, pekerja dan penyedia perkhidmatannya daripada sebarang kerosakan atau
masalah kewangan, termasuk tetapi tidak terhad kepada perbelanjaan, pertikaian, penalti
dan perbelanjaan lain yang berkaitan seperti yuran guaman, yang terhasil daripadanya. daripada
Berikut:
(d). Sebarang pelanggaran Perjanjian ini, sebarang pelanggaran terma, hak atau undang-undang, atau
Berkongsi atau menjual pengiklanan yang mungkin melanggar peraturan undang-undang.
Pihak ketiga, termasuk pembekal perkhidmatan luaran, mempunyai kandungan di laman web kami
bahawa kita tidak boleh berubah atau sederhana.
(e). Akibatnya, JOOMM UMRAH DIY tidak mempunyai kewajipan atau liabiliti untuk apa-apa
Kandungan.
(f). Di samping itu, jika anda menghadapi sebarang sumber atau virus berbahaya semasa melihat atau
muat turun kandungan laman kami, JOOMM UMRAH DIY tidak boleh diadakan
Bertanggungjawab.

17- DASAR PERTUKARAN MATA WANG: (*)
(a). Kadar pertukaran mata wang disediakan untuk rujukan umum sahaja.
(b). Harga dan kos yang dinyatakan mungkin tidak tepat, dan JOOMM UMRAH DIY,
serta penyedia perkhidmatannya dan pihak lain yang terlibat, tidak menerima apa-apa
tanggungjawab untuk sebarang percanggahan.
(c). Di samping itu, kandungan di Laman ini bertujuan untuk kegunaan peribadi dan harus
tidak digunakan untuk tujuan komersial.

18- YURAN TRANSAKSI:(*)
Sesetengah bank mengenakan yuran untuk transaksi di luar kawasan tempatan (seperti
transaksi antarabangsa). Sebagai contoh, jika anda mengeluarkan wang di luar negara
negara, bank akan menukar mata wang dan mengenakan bayaran untuk setiap
Transaksi.
(a). Akibatnya, JOOMM UMRAH DIY tidak menerima apa-apa tanggungjawab untuk dan
tidak akan menanggung caj ini.
(b). Di samping itu, sukar bagi kita untuk menganggarkan jumlah sebenar antarabangsa
yuran transaksi.
(c). Selain itu, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai yuran antarabangsa, sila
Hubungi bank anda untuk penjelasan lanjut

19- PENYELESAIAN HARGA & PEMBAYARAN:(*)
(a). Selalunya harga yang anda lihat mungkin telah dibundarkan kepada yang terdekat
nombor bulat. Harga yang anda bayar akan berdasarkan yang asal, ‘tidak bulat’
harga (walaupun perbezaan sebenar akan agak kecil pula).
(b). Dengan semua kepastian kesilapan dan salah cetak tidak mengikat kita. Sebagai contoh: jika
anda menempah malam di suite mewah yang tersilap diterbitkan untuk Rial 10, kemudian
kami hanya boleh membatalkan Tempahan tersebut dan membayar balik apa-apa yang telah anda bayar.
(c). Jika anda melihat harga crossed-out menunjukkan harga Tempahan serupa untuk seperti
Tanpa pengurangan harga yang dikenakan (‘like-for-like’ bermaksud tarikh yang sama, sama
dasar, kualiti penginapan yang sama… dan lain-lain).
(d). Pemberi Perkhidmatan memerlukan Bayaran Pendahuluan dan/atau pembayaran
diambil semasa Pengalaman Perjalanan anda untuk sesetengah produk atau perkhidmatan
(e). Dalam sesetengah kes, ahli gabungan kami di negara asal pembayaran anda) akan
bertanggungjawab untuk menguruskan pembayaran anda dan memastikan penyempurnaan pembayaran anda
transaksi dengan Penyedia Perkhidmatan kami.
Dalam kes ini, apa-apa pembayaran yang anda buat merupakan penyelesaian muktamad ‘perlu dibayar’
dan harga yang perlu dibayar.
(f). Anda akan dicaj oleh Kami pada permulaan tempahan anda terus daripada tempahan anda
kad kredit apabila anda menempah Penginapan anda.
Ini akan bergantung pada dasar Bayaran Pendahuluan Pemberi Perkhidmatan sebagai
dimaklumkan kepada anda dalam proses tempahan.
(g). Sekiranya Pemberi Perkhidmatan memerlukan Bayaran Pendahuluan, ia mungkin
diambil atau pra-kebenaran apabila anda membuat Tempahan anda, kebanyakannya tidak boleh dibayar balik.
Jadi, sebelum anda menempah, sila semak Bayaran Pendahuluan Penyedia Perkhidmatan
polisi (tersedia semasa proses tempahan), yang kami tidak mengganggu
dan tidak bertanggungjawab.
(h). Mata wang yang dipilih pada Platform ini tidak sama dengan Perkhidmatan
Mata wang pembekal, Jadi kami mungkin menunjukkan harga dalam mata wang anda sendiri dan
Bayaran juga akan dilakukan dalam mata wang anda sendiri
(I). Anda akan mendapati Kadar Pertukaran Mata Wang semasa daftar keluar, dalam Tempahan anda
butiran Akaun anda, atau dalam e-mel yang kami hantar kepada anda.
(k). Pengeluar kad anda mungkin mengenakan yuran transaksi asing kepada anda.
(l). Kami akan meminta persetujuan anda untuk menyimpan butiran Kaedah Pembayaran anda untuk
urus niaga masa depan.
(m). Sebarang permintaan atau tuntutan mengenai Perkhidmatan kami mesti dibuat dalam tempoh 30 tahun.
Hari-hari kejadian. Jika tidak, tuntutan itu akan dianggap diketepikan.

20- PRIVASI & COOKIES:(*)
(a). Jika anda menempah penginapan atau Mutawwif, tarikan atau perkhidmatan lain
di Platform kami, sila lihat Pernyataan Privasi dan Kuki kami.
(b). Sekiranya kami memerlukan maklumat lanjut, kami mungkin menghubungi anda untuk diproses
data peribadi
(c). Jika anda menempah pengangkutan darat, sila lihat Penyata Privasi Sewaan, The
Dasar Pembekal Perkhidmatan.

21- PERMINTAAN KEBOLEHLAKSANAAN:(*)
Untuk permintaan khas seperti (akses kerusi roda, mandian walk-in, dll.),
hubungi Pembekal Perkhidmatan anda – atau lapangan terbang, stesen kereta api, dll.

22- AKTIVITI PENIPUAN ATAU PENYALAHGUNAAN:(*)
Sikap kami terhadap tingkah laku yang tidak boleh diterima seperti berikut:
(a). Kami berhak untuk menghentikan anda membuat sebarang Tempahan, untuk membatalkan sebarang Tempahan
anda telah membuat, dan / atau menghentikan anda menggunakan Platform kami, Pelanggan kami
Perkhidmatan, dan / atau Akaun anda. Sudah tentu, kita hanya akan melakukan ini jika, pada pendapat kami,
Terdapat sebab yang baik untuk berbuat demikian – yang termasuk tetapi tidak terhad kepada:
(b). Jika anda tidak mematuhi nilai yang kami tetapkan, atau dengan undang-undang yang berkenaan atau
Peraturan.
(c). Jika anda mula menyebabkan tingkah laku yang tidak sesuai atau menyalahi undang-undang seperti, keganasan, ancaman
atau overrun privasi berhubung dengan kami, atau mana-mana rakan kongsi perniagaan kami yang kami kerjakan
dengan – atau orang lain, untuk perkara itu.
(d). Sekiranya kami membatalkan Tempahan akibat daripada itu, anda tidak akan berada dalam apa jua cara sekalipun
berhak mendapat bayaran balik.
(e). Sudah tentu kami akan memberitahu anda mengapa kami perlu membatalkan keseluruhan Tempahan anda.
Sementara itu kami akan memberitahu anda salah satu sebab berikut:
(1). Anda melanggar undang-undang dan/atau kami yang berkenaan
(2). Anda mencegah atau menghalang pengesanan atau pencegahan penipuan
atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang.
(*). Tetapi jika anda benar-benar percaya bahawa kami telah membatalkan Tempahan anda secara salah,
sila hubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami untuk membincangkan perkara ini.

23- PERKHIDMATAN ADITIONAL:(*)
• Selepas memilih dan membayar hotel anda, anda boleh menempah perjalanan tambahan
perkhidmatan untuk perjalanan atau percutian anda semasa lawatan yang sama ke Platform;
• anda sentiasa boleh menempah perkhidmatan perjalanan tambahan untuk perjalanan atau percutian anda melalui a
pautan akan dihantar kepada anda tidak lewat daripada 48 jam selepas menerima pengesahan
Tempahan awal anda dengan kami.

24- PENJELASAN MENGENAI MAKLUM BALAS:(*)
(a). Sila sentiasa ingat bahawa kami tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk
prestasi perkhidmatan perjalanan yang betul, atau nilai perkhidmatan tersebut.
(b). Sekiranya anda menghadapi sebarang masalah atau kesukaran. sila hubungi pihak berkaitan
Pembekal Perkhidmatan. (Ingat di sini, kami hanyalah perantaraan antara anda
dan Penyedia perkhidmatan!!)
(c). Sila ambil perhatian bahawa ini tidak memberikan bayaran balik sekiranya ketakmampuan bayar
Penyedia Perkhidmatan yang berkaitan.

25- HUBUNGAN KONTRAK & TANGGUNGJAWAB:(*)
(a). JAOMM UMRAH DIY memiliki dan mengendalikan Platform.
(b). Apabila anda membuat Tempahan, ia tidak akan sama sekali dengan Perkhidmatan ini
Pembekal. Kami adalah ‘pihak berkontrak’ antara anda dan Penyedia Perkhidmatan.
(c). Dalam Platform kami hanya menunjukkan Penginapan yang mempunyai perniagaan
hubungan dengan kami, dan ia tidak semestinya menunjukkan semua produk mereka atau
Perkhidmatan.
(d). Sebarang Maklumat tentang Penyedia Perkhidmatan seperti, Hotel, kemudahan, peraturan dan
langkah kemampanan) Atau. (Dasar harga, ketersediaan dan pembatalan) ialah
berdasarkan apa yang mereka berikan kepada kami. Mereka adalah satu-satunya yang bertanggungjawab untuk memastikan
ia tepat dan terkini.

26- APA YANG KITA LAKUKAN? (*)
(a). Kami di sini hanya menyediakan Platform di mana pelanggan boleh membeli mereka
Penginapan – Atau anda boleh mencarinya, berbanding dengan Perkhidmatan lain
pembekal dan menempahnya
(b). Setelah anda menempah bilik, kami akan menyediakan anda dan Penyedia Perkhidmatan
dengan butiran Tempahan; termasuk nama tetamu.
(c). jika Penyedia Perkhidmatan memerlukan butiran lanjut tentang anda, maka kami akan memberitahu anda di
masa membuat tempahan
(d). Bergantung pada syarat tempahan anda, kami akan cuba membantu anda mengubah
atau batalkan jika anda mahu.

27- SYARAT-SYARAT BAGI DAN SELEPAS MEMBUAT TEMPAHAN:(*)
Sebelum dan selepas membuat tempahan, anda perlu mempertimbangkannya:
(a). Mula-mula anda perlu mengisi semua butiran hubungan anda dengan betul, jadi kami dan/atau
Pembekal Perkhidmatan boleh memberi anda maklumat tentang Tempahan anda dan,
jika perlu, hubungi anda.
(b). Kedua, anda mesti membaca dan bersetuju untuk mematuhi Terma kami dan Terma Pihak Ketiga (yang anda akan dapati ia dipaparkan semasa pembayaran) – dan mengakui
bahawa melanggar mereka boleh membawa kepada caj tambahan dan / atau membawa kepada pembatalan
tempahan anda sepenuhnya.
(c). Ketiga, anda perlu menjaga Penginapan dan perabotnya,
lekapan, elektronik dan kandungan lain, dan meninggalkan perkara dalam keadaan yang sama mereka
sebelum anda tiba.
(d). Empat, jika ada yang rosak, rosak atau hilang, sila jujur dan buat
Pasti anda melaporkannya kepada kakitangan di sana (secepat mungkin sebelum secara rasmi
mendaftar keluar.
(e). Kelima, Mengekalkan keselamatan Penginapan dan kandungannya semasa
penginapan awak. Jadi jangan, biarkan pintu atau tingkap tidak berkunci.

28- DASAR PADANAN HARGA:(*)
(a). Kami sentiasa mahu anda mendapatkan harga terbaik untuk setiap masa.
Jadi, Jika, selepas anda menempah Penginapan anda dengan kami, anda dapati
Penginapan yang sama (dengan syarat yang sama) dengan harga yang lebih murah berbanding yang lain
platform dalam talian, kami berjanji bahawa kami akan membayar balik perbezaannya, tetapi adalah
tertakluk kepada terma dan syarat Padanan Harga kami yang ditawarkan rakan kongsi kami.
(b). Sesetengah tawaran di Platform kami pada asalnya tidak datang terus dari
pembekal perkhidmatan itu sendiri. Tetapi melalui tawaran Rakan Kongsi lain, yang bermaksud
mereka datang kepada kami melalui syarikat rakan kongsi “JOOMM UMRAH DIY”,
dan bukannya terus daripada Penyedia Perkhidmatan. Kecuali dinyatakan sebaliknya.

29- INSENTIF HARGA DIY UMRAH JOOMM:(*)
Beberapa pengurangan harga yang anda akan lihat masa ke semasa dibiayai oleh kami, bukan oleh
Pembekal Perkhidmatan. Kami hanya menanggung sebahagian daripada kos untuk pelanggan
yang kerap membuat tempahan.

30- HARGA & PEMBAYARAN:(*)
(1). Apabila anda menempah penginapan, kami akan mengatur pembayaran anda.
Untuk butiran tentang cara ini berfungsi (termasuk hak dan kewajipan yang berkaitan),
sila rujuk….
(*). Hubungan kontrak
(1). Apabila anda menempah bilik, Tempahan anda ada bersama kami dan permintaan anda, kami akan
dihantar segera kepada Penyedia Perkhidmatan pada masa yang sama.

31- SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL PROSES TEMPAHAN:(*)
(a). Apabila kami menghantar Pengesahan Tempahan terakhir anda dalam masa 48 jam, anda akan menghantar Pengesahan Tempahan terakhir anda dalam masa 48 jam
Masukkan kontrak dengan kami atau/dan dengan pembekal perkhidmatan.
Dalam kebanyakan kes, anda akan mendapat Pengesahan Tempahan anda sebaik sahaja anda melengkapkan
Tempahan anda – tetapi jika Penyedia Perkhidmatan tidak mengesahkan tempahan anda
Dengan serta-merta, kami tidak akan menghantar Pengesahan Tempahan anda kepada anda sehingga mereka selesai
Jadi.
(b). Jika terdapat sebarang ketidakpadanan antara Terma ini dan penyedia Perkhidmatan
Syarat daripada Syarat Penyedia Perkhidmatan akan dikenakan.

32- APA YANG PERLU ANDA LAKUKAN? (*)
Sebaik sahaja anda menempah Bilik anda
(a). Anda mesti memberikan semua maklumat yang kami perlukan untuk mengatur Tempahan anda
(maklumat hubungan, Daftar Masuk, Daftar Keluar, Bilangan Bilik, Pax, dll.).
(b). Anda mesti membaca dan bersetuju untuk mematuhi Terma ini dan – dan
mengakui bahawa jika anda melanggar mana-mana:
(1). Anda mungkin perlu membayar caj tambahan
(2). Tempahan anda mungkin dibatalkan sepenuhnya

33- MENGENAI PERJANJIAN INI:(*)
(a). Kami komited untuk mengikuti semua undang-undang dan peraturan semasa melaksanakan
Perjanjian ini.
(b). Di samping itu, tiada terma atau syarat dalam Perjanjian ini boleh mengehadkan undang-undang kami
Hak.
(c). Jika mana-mana peruntukan dalam perjanjian JOOMM UMRAH DIY menjadi tidak sah,
Terma dan syarat yang tinggal masih sah dan berkesan.
(d). Jika JOOMM UMRAH DIY memutuskan untuk tidak menguatkuasakan mana-mana termanya dan
Syarat, ini tidak bermakna kita melepaskan hak kita dan kita masih boleh
Melaksanakan Peruntukan Itu pada masa akan datang
(e). Terma dan syarat ini hanya membentuk keseluruhan perjanjian JOOM UMRAH DIY.
Oleh itu, ia menggantikan mana-mana perjanjian lisan atau bertulis yang lain.
(f). Perjanjian ini merangkumi semua syarat dan terma JOOM UMRAH DIY dan
Pembekal perkhidmatannya dan peruntukan bayaran balik atau perubahan adalah penting
sebahagian daripada perjanjian ini.
(g). Salinan bercetak terma dan syarat ini adalah salinan asal yang sah untuk mana-mana
pihak berkuasa kehakiman.

Joomm Umrah Diy
//
Motorhome Holiday and Travels
Customer Support & Offline Booking
//
Puan Amira
Customer Support & Offline Booking
//
Daniel
Customer Support & Offline Booking
Dear customer, if you can't find your desired date online! No problem! Just contact us and we will immediately get you the same date from our offline reservation. Please check availability.
Customer Support & Offline Booking